Абонаментно счетоводно обслужване

Обхват на услугата: 

  • Цялостно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване;
  • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и др.;
  • Услуги, свързани с Търговския регистър към Агенция по вписванията; 
  • Административни услуги.

Виж цените на услугата