Цени на счетоводни услуги извън абонаментното обслужване

  • Годишно счетоводно приключване и подаване на годишна данъчна декларация към НАП - едномесечно абонаментно възнаграждение;
  • Счетоводни консултации за физически и юридически лица, които НЕ са клиенти на фирмата - 15 лв / час с вкл. ДДС (за лицата, клиенти на фирмата, всички счетоводни консултации са безплатни).
  • Консултация и попълване на данъчна декларация за физическите лица - по договаряне;
  • Изготвяне и подаване на нулеви данъчни декларации - по договаряне;
  • Издаване на фактури от името на Клиента – по договаряне;
  • Събиране на документи от офиса на Клиента – по договаряне;
  • Он-лайн банкиране - по договаряне;
  • Изготвяне на документи за регистрация на фирма ООД, ЕООД, ЕТ - по договаряне

Ако поверите на нас изготвянето на документите за първоначалната регистрация на дружеството Ви и сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване, нашият хонорар за регистрацията ще Ви бъде приспаднат от таксата/те за счетоводно обслужване.

Свържете се с нас