Новини от НАП

Новини

Последните 20 новини
 1. Обява 9076238 "Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП Банкя, УЦ на НАП Боровец и ТД на НАП ГДО", в четири самостоятелно обособени позиции"
 2. Пламен Димитров е новият заместник изпълнителен директор на НАП

  Пламен Димитров, който до момента изпълняваше длъжността заместник-директор на дирекция „Контрол“ в Централно управление на НАП, е назначен от министъра на финансите за заместник изпълнителен директор. Ресорът на г-н Димитров включва дирекциите „Контрол“, „Фискален контрол“, „Управление на риска“, „Централно звено за връзка“ и „Интрастат“.

  „Необходим ни е силен тласък в контролната дейност, който да я направи по-ефективна. Звената УР, ЦЗВ Интрастат имат значителен аналитичен потенциал, с който да се откриват несъответствия и нарушения на закона, като по този начин подпомагаме контролната дейност на Агенцията“, каза при представянето на новия си заместник изпълнителният директор на Агенцията Галя Димитрова и допълни, че очаква нови идеи и решимост от целия екип.

  Пламен Димитров е с дългогодишен опит в системата на приходната администрация. Бил е началник на отдел „Контрол“ в Перник. По-късно, през 2007 г., е главен експерт по приходите в отдел „Управление на изпълнението“ в ЦУ на НАП. От юни 2012 г. е началник на отдел „Контрол“ в ТД на НАП "Големи данъкоплатци и осигурители", а от 2013 г. е назначен за заместник-директор на дирекция „Контрол“ в ЦУ на НАП.

 3. Открита процедура 00530-2018-0034 "Продължаване на правото на ползване на софтуерни лицензи АRIS"
 4. Публично състезание „Доставка на метални стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП Велико Търново и офисите в обхвата й“
 5. Открита процедура 00530-2018-0032 „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”