Новини от НАП

Новини

Последните 20 новини
 1. Определени са праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.
 2. Публично състезание 00530-2018-0102 "Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Пловдив“, разделена в четири обособени позиции"
 3. Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП

  От 15 октомври 2018 г.  документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за приходите, които подлежат на легализация от Министерство на външните работи (МВнР), ще се заверяват от компетентната за лицата териториална структура на НАП.

  В тази връзка лицата, които желаят издаден от НАП документ да бъде заверен с оглед последваща легализация от МВнР, трябва да заявят това чрез подаване на Искане за издаване на документ (Обр. № Окд-51).

  Обръщаме внимание, че от 15 октомври 2018 г. дирекция СИДДО в Централно управление на НАП няма да заверява, издадени от орган по приходите на НАП документи, подлежащи на легализация от МВнР.

  Рубрика Документи - данъци

   

 4. Публично състезание 00530-2018-0100 "Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части - /без допълнително оборудване/, обслужващи административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково"
 5. Публично състезание 00530-2018-0101 "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Казанлък“, разделена в шест обособени позиции"