Новини от НАП

Новини

Последните 20 новини
 1. Редица нередности са констатирани в пловдивски автошколи

  Проверката е на Икономическа полиция, ГДНП, ОДМВР-Пловдив, ИААА и НАП

  В три центъра за обучение на водачи на МПС, стопанисвани от две юридически лица, в Пловдив беше извършена съвместна проверка от служители на Икономическа полиция в Главната дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР-Пловдив, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и НАП Пловдив.

  При извършената проверка на един адрес, собственост на юридическото лице, стопанисващо две школи, е установено, че паричните преводи от курсистите към учебния център, се извършват предимно на ръка, като им се издават квитанции от друга автошкола. След снети подробни обяснения и извършена проверка от страна на НАП е взето решение да бъде затворен въпросният учебен център до отстраняване на пропуските.

  При проверка на дружеството във втори обект е установено, че са налице несъответствия в касовата наличност, големи разминавания в реализираните обороти и оборотите, декларирани пред НАП в месечните Счетоводни декларации и годишните данъчни декларации. Констатирани бяха и други нередности по линия на ИА „АА“ и предстои налагане на актове за установени административни нарушения по отношение водене документация на курсистите в автошколата.

  Работата по случая продължава за изясняване обстоятелствата, свързани с отчетността на школата.

 2. Обява 9079768 “Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни инсталации ( ПИИ ) за административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас и гр. Сливен“
 3. Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0075 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение (до 1 kV) по регулирани цени, за административни сгради на ТД на НАП София”
 4. Публично състезание 00530-2018-0073 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка на сгради и движими вещи – дълготрайни материални активи /ДМА/) на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”
 5. Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни климатизатори в сградите на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Казанлък“

  .